TOPLOGO


 פרופ' אילה פולקטיפולים עדכניים לבצקת ברשתית עקב רטינופטיה סוכרתית
פרופ' אילה פולק
מנהלת מחלקת עיניים, מרכז רפואי קפלן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל