TOPLOGO


 ד''ר עפרה קלטר-ליבוביץאפידמיולוגיה של סוכרת וסיבוכיה: ישראל - 2012
ד"ר עפרה קלטר-ליבוביץ'
מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל